Lichtenstein Legal s.r.o. CZE

Advokátní kancelář Lichtenstein Legal s.r.o.

je velmi dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář středního typu, která se snaží zejména osobním přístupem pomáhat svým klientům v mnohdy komplikovaných právních záležitostech. Všichni členové jsou velmi zkušení advokáti s již předchozí právní praxí. Práci vykonáváme rychle, svědomitě a s veškerým důrazem na spokojenost klientů, kteří se k nám pak rádi s důvěrou vrací. Rádi zodpovíme zájemcům o naše právní služby případné dotazy, samozřejmě včetně naší finanční odměny. Bez přehánění vždy klientům předem jasně sdělíme, co umíme, a pokud můžeme, jak bychom jim mohli pomoci a jaké jsou odhadem jejich šance na úspěch.

Mgr. Jan Rausch
vykonává advokacii od roku 2008, přičemž působil před prací u nás pro renomované pražské advokátní kanceláře. Ve své práci se zaměřuje zejména na spolupráci s velkými zahraničními společnostmi, kde v podstatě denně poskytuje kompletní právní poradenství v oblasti práva obchodního, občanského a pracovního. Od roku 2013 je soudním překladatelem v anglickém jazyce a jeho úroveň anglických právních textů tak dosahuje vysoké profesionální úrovně. Je též rozhodcem při Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR. Má též na starosti vnitřní organizaci advokátní kanceláře z pozice vedoucího advokáta. 
Mgr. et Ing. Thomas Podstatzky – Lichtenstein
vykonává právní praxi od roku 2015. Do té doby pracoval jako stavební inženýr. Zabývá se zejména právně-technickým oblastem, zejména právu stavebnímu, katastrálnímu, oblasti dispozic s majetkem, leasingovému právu, právu ve vztahu k developerským projektům či právu dědickému. Je též již mnoho let rozhodcem při Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR. Je zběhlý zejména v jazyce německém a anglickém.
JUDr. et MUDr. Dan Podstatzky –
Lichtenstein
 má na starosti řízení advokátní kanceláře.             Od roku 2003 se věnuje právní praxi. Za tu dobu se naučil poskytovat svým klientům prostřednictvím celého týmu co možná nejkomplexnější právní pomoc. Zabývá se hlavně právem obchodním, občanským a pracovním, ale též již mnoho let pracuje pro řadu státních si samosprávných institucí, a jeho velkou zálibou je právo správní. Zabývá se též zdravotnickým právem, kde využívá i zkušenosti z lékařské praxe vykonávané před praxí právní v zahraničí. Je rozhodcem při Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR, kde rozhodoval či spolurozhodoval již mnoho sporů včetně sporů mezinárodních.  Mluví a jedná v jazyce německém, francouzském a anglickém, ale hovoří i dalšími jazyky.

Lichtenstein Legal s.r.o.

IČO: 03773647

Adresa: Radlická 608/2, 15000, Praha 5

E-mail: dan.lichtenstein@aklichtenstein.com

Telefon: +420 725 860 588

ID datové schránky: dixgkqg


Název E-mail Zpráva Odeslat